O nás

Projekt Přijímačky hravě funguje od školního roku 2012/2013. Přátelství dvou učitelek základní školy a snaha pomoci šikovným dětem k přestupu na osmileté gymnázium celý projekt nastartovaly.

Vědomí, že i velmi nadané dítě s veškerými studijními předpoklady může u přijímaček vyhořet, když bude zaskočeno formou testu, vedlo k rozhodnutí založit projekt specializovaný na přípravné kurzy. Na podzim 2012 byl otevřen první kurz přípravy na přijímačky na osmiletá gymnázia. Kurz, který měl žáky na přijímačky připravovat nejen po vědomostní, ale i formální stránce a naučit je „správné“ strategie při řešení testu. Kurzu se účastnilo 16 dětí a úspěšnost přijetí na gymnázium byla 100 %. A právě úspěch našich prvních absolventů byl tou správnou motivací k otevření kurzu pro žáky devátých a následně i sedmých ročníků v dalších letech.

V průběhu let se mnoho na kurzech změnilo, a to ať v důsledku přechodu na jednotnou přijímací zkoušku organizovanou Cermatem, tak především vlivem dvouletého covidového období. Co se však nikdy nezměnilo je snaha a skutečný zájem našeho týmu připravit žáky co nejkvalitněji a nasměrovat je v začátku jejich cesty za dalším poznáním a vzděláním. Naším společným cílem, je vzbudit v dětech touhu znát víc než ostatní, „poprat“ se o své místo v životě, uvědomit si, že pracují na své budoucnosti. Ne každý má vůli a odvahu patřit k těm úspěšným, my chceme dětem ukázat, jak moc si vážíme všech, kdo tuto odvahu v sobě najdou.

Náš tým

Ing. Bc. Hana Výborná Ing. Hana Výborná Matematika

Jsem absolventka elektrotechnické fakulty ČVUT a následně jsem si doplnila pedagogické vzdělání. Své organizační a pedagogické schopnosti jsem osvědčila v mezinárodních firmách (Philips, UPS) v rámci přípravy manažerských vzdělávacích programů. Po mateřské pauze jsem se začala zabývat vzděláváním dětí. Přípravou dětí na zkoušky na střední i vysoké školy se věnuji již mnoho let.

„Stále učím manažery – dnes však těsně před startem jejich profesní kariéry…..“


 Mgr. Petra Hanspachová Mgr. Petra Hanšpachová Český jazyk

Jsem absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Učitelství českého jazyka – dějepisu pro ZŠ a SŠ. V rámci celoživotního vzdělávání jsem na téže fakultě vystudovala Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a SŠ. Během studia na vysoké škole jsem pracovala jako korektorka (týdeník Prague Post) a také jsem se věnovala přípravě dětí k přijímacím zkouškám na střední školy. Ve školství pracuji od ukončení studia.


Kateřina Bártová Kateřina Bártová Český jazyk

Studovala jsem na FFUK obor pedagogika, němčina a nizozemština. Mnoho let jsem působila jako průvodkyně, což mě velmi naplňovalo. V současné době pracuji jako učitelka 2. stupně na ZŠ. Mám dvě dcery, které obě studují na víceletém gymnáziu a které jsem připravovala na přijímací zkoušky z českého jazyka.


Bc. Barbora Vítová Bc. Barbora Vítová Český jazyk

Jsem studentkou psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Lásku k češtině a knihám jsem v sobě objevila již na základní škole a mohu říci, že studium jazyků je pro mě nejlepší relaxací. Doučování se věnuji v různých formách už 4 roky a práce s dětmi mě velmi naplňuje.

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.“ — Čínské přísloví


Bártová Katka Katka Bártová Český jazyk

Jsem studentkou bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Mezi mé zájmy patří čtení, studium a studium jazyků, a to nejenom jazyka českého, ale hlavně anglického.

„Jazyk je nejkrásnější šperk, kterým se člověk může zdobit.“ – Franz Kafka


Luděk Žihlo Luděk Žihlo Český jazyk

Jsem studentem učitelství německého a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jazyky se obklopuji již dlouhou dobu a rád předávám tyto znalosti dál. To se samozřejmě týká i českého jazyka. Doučováním jazyků se věnuji již od střední školy, mj. jsem například doučoval americké studenty český jazyk.


Mgr. Veronika Minaříková Mgr. Veronika Minaříková Matematika

Miluji přírodu, živou i neživou a matematika je věda, kterou lze většinu přírodních procesů snadno popsat.


Mgr. Eliška Halberštátová Mgr. Eliška Halberštátová Matematika

Jsem absolventka oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Kralové s rozšířením o Speciální pedagogiku. Mým velkým koníčkem je moje práce a úplně nejradši učím matematiku…

„Matematika je nejsnažší studium. Je pouze chybou lidí, že málo přemýšlejí.“


Jolana Kučerová Jolana Kučerová Matematika

Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studuji zde učitelství matematiky a biologie pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku pro ZŠ a SŠ. Doučovala jsem již na střední škole, kde jsem objevila krásu učení a předávání nových informací dětem.


Vašek Výborný Vašek Výborný Matematika

Jsem studentem ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a v minulosti také absolventem prvního ročníku Přijímaček Hravě. V průběhu let jsem, jako student osmiletého gymnázia, prověřoval srozumitelnost vytvořených studijních materiálů a testů. Nyní se snažím svoje znalosti a lásku k matematice předávat dál.

„Matematika je jazyk, kterým Bůh napsal svět.“ — Galileo Galilei


Anna Salavcová Anna Salavcová Matematika

Jsem studentkou Finanční matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Matematika mě provází celým životem, již v dětství jsem se pro ni nadchla a svou zálibu v ní bych dětem ráda předala.


Vojta Výborný Vojta Výborný IT podpora

Jsem studentem osmiletého gymnázia a absolventem kurzu Přijímačky Hravě. V průběhu covidu jsem začal pomáhat s přechodem na distanční formu výuky. IT pomoc poskytuji pedagogům v kurzu i v současnosti.