Přípravné kurzy na čtyřletá gymnázia a střední školy

Má-li vaše dítě namířeno na gymnázium nebo na vysněnou střední školu, je důležité, aby ho při přijímačkách nic nepřekvapilo .I žáka se sebelepšími znalostmi může test zaskočit, pokud se včas neseznámí se strukturou testu .Přípravné kurzy na přijímací zkoušky poskytují nejen nové vědomosti, ale také rady, jak se v testu zorientovat a jak postupovat při zkoušce , aby proběhla co nejúspěšněji.

Součástí kurzu je příprava z matematiky a příprava z českého jazyka.První část kurzu, 20 vyučovacích hodin , slouží k sjednocení a prohloubení znalosti v jednotlivých oblastech.V druhé části věnujeme 24 hodin řešení unikátních testů přizpůsobených jednotné státní zkoušce.Kapacita každé skupiny je max.20 žáků.

V první polovině kurzu procvičujemě stěžejní látku a zaměřujeme se také na nové učivo , které je zahrnuto do přijímacího testu, ale ve škole ho žáci nestihli probrat. Náplní druhé části kurzu je vypracovávání ukázkových testů .Tvorba testů probíhá pod naším vedením s ohledem na typové úlohy z loňských ročníků přijímacích zkoušek.

Kromě opakování a procvičování problematických úloh se soustředíme také na novou látku, se kterou se ne všichni žáci devátých ročníků setkali.Druhá polovina kurzu je zaměřena na vypracovávání testů s následným vyhodnocením.Tvorba ilustračních testů probíhá pod naším vedením se zřetelem k typovým úlohám.

Vern Law, americký hráč basketbalu řekl:

„Zkušenost je tvrdá učitelka, protože nejprve dává zkoušku, poté lekci.”

U nás je to obráceně.Po náročné přípravě je přijímací zkouška hračkou.

Ing.Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

Isokrates řekl:

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava na filozofii.”

Pojdme si společně zacvičit, tělocvična je připravená.

Ing.Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

Ohlasy absolventů
L. S. / syn přijat na SPŠE Ječná a SSPŠ na Smíchově

Štěpán se dostal na obě průmyslovky - Ječná ( 9.z cca 220), na Smíchovské průmyslovce (58.z cca 400), tam také nakonec jde.

Za vše moc díky! Doporučujeme dál!

B. T. / syn přijat na PORG Libeň

Dobrý den,

náš Adam se dostal na PORG Libeň a na Gymnázium Evolution Sázavská.Chodit bude na PORG, kam chodí i naše nejstarší dcera.Díky za pomoc s přípravou! I když jeho výsledky ve vaší tabulce byly vždy průměrné, dopadlo to nakonec dobře.

Zdravím a děkuji.

J. K. / dcera přijata na gymnázia Duhovka

Dobrý den,

Laura se hlásila na Gymnazium Českolipska….tam se bohuzel nedostala.Druhe gymnazium bylo Duhovka, tam ji vzali.Chtela bych Vám alespoň touto cestou podekovat za praci, ktera sklidila uspech:)

J. R. / syn přijat na gymnázium Nad Štolou

Dobrý den,

vím, že moje zpravodajování o Lukášově přijetí na základě odvolání trvalo dlouho. Vězte, ale, že jsme se to dozvěděli až teď = právě dorazila pošta.Píši hned.Na základě odvolání je přijat na Gymnázium Nad Štolou Praha 7.

Děkujeme za péči, kterou jste mu věnovali a přeji krásné prázdniny.
Opakovací část – zaostřeno na nejasnosti

Zdůrazňujeme důležitost učení se v souvislostech několika smysly najednou.Výhodou opakování na přijímačky s pedagogem je okamžitá zpětná vazba , možnost diskuze, pravidelnost výuky a doporučení, co při přípravě neopomenout.Každá lekce je doplněna pracovní listy k domácí přípravě, které nabízejí orientaci v látce.

Testovací část – test od testu lepší skóre

Žáci při lekci postupně vypracovávají testové otázky, odpovědi si zapisují do záznamového archu, který je k vytištění připraven v Google Učebně.Po vypracování části testu otázky společně procházíme a vysvětlujeme chyby, správná řešení a postupy.Při lekci žáci vypracují test celý a pro další kontrolu jej mají po lekci k dispozici opět v Google Učebně spolu s dalšími materiály pro domácí přípravu a případně mohou zhlédnout video celé lekce , která se vždy nahrává.K jednotlivým lekcím se mohou vracet, protože jsou videa a další materiály k dispozici po celou dobu konání kurzu.

Z kurzu si kromě vědomostí dítě odnese
Ukázky z kurzu

Ukázka testů na domácí procvičováníUčitelé

Termín a místo

Přípravný kurz na čtyřletá gymnázia Pá 15:30 – 17:05
Prezenčně - gymnázium Špitálská, Praha 9
Každý pátek
říjen–březen,
celkem 44 hodin
12 500 Kč Volno Přihlásit se
Přípravný kurz na střední školy Pá 15:00 – 16:35
Online
Každý pátek říjen–březen, celkem 44 hodin 7 700 Kč Volno Přihlásit se
Přípravný kurz na čtyřletá gymnázia So 9:00 – 12:35
Online
Každou druhou sobotu říjen–březen, celkem 44 hodin 7 700 Kč Volno Přihlásit se
Přípravný kurz na střední školy So 9:00 – 12:35
Online
Každou druhou sobotu říjen–březen, celkem 44 hodin 7 700 Kč Volno Přihlásit se

Platební a organizační podmínky

Přihlášením k výuce odesláním závazné přihlášky, uděluje zákonný zástupce souhlas s případným nahráváním výukových videí, jejichž součástí může být i jeho nezletilé dítě.Videa budou využita pouze pro výuku v rámci kurzu Přijímačky Hravě.