Časová osa

Průvodce pro školní rok 2023/2024
Září

Podat přihlášku na kurz pro snadnější zvládnutí přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. Příprava v kurzu se doporučuje vzhledem k náročnosti zkoušek, které děti čekají. Většina z nich se setká vůbec poprvé s tak náročným testem.


Říjen

Zahájení kurzu – Přijímačky hravě. Od října do konce prosince opakujeme a vysvětlujeme látku, která je v plánech jednotlivých ročníků. Zaměřujeme se i na látku, která se v plánech školy do termínu zkoušek neprobere, ale v testech bývá.

Přes internet si zjistit informace o termínech Dnů otevřených dveří na středních školách a zapsat si termíny do kalendáře. Dny otevřených dveří probíhají většinou již od listopadu. Ve školách se setkáte nejen s pedagogy, ale uvidíte, v jakém prostředí bude vaše dítě studovat. Jaké přednosti má ta která škola. Informace na stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri.


Listopad

Navštívit výstavu SCHOLA PRAGENSIS, přesný termín konání na scholapragensis.cz. Tato výstava je určena především žákům 9. tříd a jejich rodičům. Na výstavě jsou prezentovány střední školy zřizované hl. městem Praha.

Přehled o všech studijních nabídkách pro jednotlivé kraje naleznete na také atlasskolstvi.cz/stredniskoly.

Pokud se vaše dítě hlásí na školu s talentovými zkouškami, je nutné podat přihlášku do 30. 11.


Prosinec

Navštívit dny otevřených dveří na vybraných školách.

Strávit příjemný advent i Vánoce, ALE pokračovat v přípravě. Dva týdny vánočních prázdnin mohou být dobou, kdy se mnoho zapomene. Zkusit nenásilné opakování a procvičování prostřednictvím různých programů na internetu, projít si materiály z předchozích lekcí Přijímaček hravě.


Leden

V lednu probíhají talentové zkoušky na středních školách.

Vedle našich přípravných kurzů začínají ZKOUŠKY NANEČISTO – děti se učí pracovat s testem a zvládat časovou náročnost. Testy jsou typově podobné testům z Cermatu. Součástí lekce je bezprostřední vyhodnocení testů a následné vysvětlení správného řešení.


Únor

Vyplnit přihlášky na vybrané střední školy a spolu s přílohami je včas odevzdat třídnímu učiteli, příp. výchovnému poradci. Přihlášky a vzor na vyplnění najdete na stránkách msmt.cz

Termín podání přihlášky je 1. března.


Březen

Sice je již málo času na přípravu, ale pokud dítě navštěvuje kurz a pravidelně se od října připravuje – stačí 30 minut 4x týdně, nemusíte mít obavy.

Je třeba se zaměřit na témata, která činí největší problém.


Duben

Příprava vrcholí… Úspěch přeje připraveným, ale také vyrovnaným. Tedy rada pro období těsně před zkouškami zní: nezvyšovat stres, ani u dětí, ani u rodičů. Dva dny před zkouškou už žádné učení, ale příjemná relaxace, kultura, sport.